موتور برق دیانا

مدل های موتور برق بنزینی و دیزلی دیانا

موتور برق DN168 F بنزینی ۵٫۵ اسب

موتور برق  DN168 F – 1 بنزینی ۶٫۵ اسب

موتور برق  DN168 F – 1A گیربکسی بنزینی ۶٫۵ اسب

 

موتور برق دیانا، ژنراتور دیانا

تماس سریع
09123939230