موتور برق دیانا

مدل های موتور برق بنزینی و دیزلی دیانا

موتور برق DN168 F بنزینی 5.5 اسب

موتور برق  DN168 F – 1 بنزینی 6.5 اسب

موتور برق  DN168 F – 1A گیربکسی بنزینی 6.5 اسب

 

موتور برق دیانا، ژنراتور دیانا

تماس سریع