موتور برق جیاندانگ

موتور برق های جیاندانگ دارای توان 3 تا 7.5 کیلووات

دارای مدل های استارتی و هندلی

موتور برق جیاندانگ

تماس سریع