موتور برق استریم

مدل های موتور برق استریم :

YMG1000X هندلی بنزینی توان 1000 وات

YMG2500X هندلی بنزینی توان 2000 وات

YMG3000X هندلی بنزینی توان 2800 وات

YMG6000E استارتی چرخدار بنزینی توان 5000 وات

YMG6500E استارتی چرخدار بنزینی توان 5500 وات

YMG7000X هندلی بنزینی توان 6000 وات

YMG7000E استارتی چرخدار بنزینی توان 6000 وات

YMD6700TA تک فاز استارتی چرخدار بنزینی همراه با آمپر دیجیتال توان  5500 وات

YMD6700TA3 سه فاز استارتی چرخدار بنزینی همراه با آمپر دیجیتال توان 5500 وات

تماس سریع