موتور برق استریم

مدل های موتور برق استریم :

YMG1000X هندلی بنزینی توان ۱۰۰۰ وات

YMG2500X هندلی بنزینی توان ۲۰۰۰ وات

YMG3000X هندلی بنزینی توان ۲۸۰۰ وات

YMG6000E استارتی چرخدار بنزینی توان ۵۰۰۰ وات

YMG6500E استارتی چرخدار بنزینی توان ۵۵۰۰ وات

YMG7000X هندلی بنزینی توان ۶۰۰۰ وات

YMG7000E استارتی چرخدار بنزینی توان ۶۰۰۰ وات

YMD6700TA تک فاز استارتی چرخدار بنزینی همراه با آمپر دیجیتال توان  ۵۵۰۰ وات

YMD6700TA3 سه فاز استارتی چرخدار بنزینی همراه با آمپر دیجیتال توان ۵۵۰۰ وات

تماس سریع
09123939230