قطره چکان یورودریپ Eurodrip

دریپر، دریپر نتافیم، دریپر یورودریپ، یورودریپ، وارد کننده یورودریپ، دریپر ایری تک، دریپر جین،دریپر آکسیوس، دریپر آکسیوس،قطره چکان ایری تک، لوله دریپردار یورودریپ،نوار تیپ یورودریپ

قطره چکان یورودریپ

 

تنظیم آبدهی در دامنه تغییرات فشار معادل ۵/۰ تا ۴ بار

حداقل فیلتراسیون مورد نیاز معادل ۱۲۰ مش

دارای دیافراگم سیلیکونی برای مقابله با اشعه خورشید و مواد شیمیایی

کلیه قطره چکان ها مدل CORONA دارای درپوش پخش آب می باشند.

 دارای مکانیزم خودشویندگی با شستشوی مسیر جریان در داخل قطره چکان در هر نوبت آبیاری

آبدهی قطره چکان ها معادل ۱/۲، ۱/۳، ۱/۴، ۱/۱ ، ۵/۲۴ لیتر در هر ساعت

تماس سریع