قطره چکان میکروفلاپر Micro flapper

میکروفلاپر، قطره چکان، میکروفلاپر 4لیتر، دریپر میکروفلاپر

موجود در انواع 2-4-8 لیتر

میکرو فلاپر قهوه ای رنگ – ۲ لیتر بر ساعت

میکروفلاپر مشکی رنگ – ۴ لیتر بر ساعت

میکروفلاپر سبز رنگ – ۸ لیتر بر ساعت

فشار کارکرد بین 1 الی 5/3 بار

دارای بالاترین سطح خود شویندگی

فیلتراسیون مورد نیاز تا سطح 125 میکرون

تماس سریع