تماس با ما

۰۲۱-۳۶۶۱۹۶۵۷
09123939230
info@keshtkalagostar.com ارتباط با بخش فروش
eng@keshtkalagostar.com ارتباط با بخش فنی و مهندسی
trading@keshtkalagostar.com ارتباط با دفتر بازرگانی
ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه – ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر
keshtkalagostar
تماس سریع
09123939230