آبپاش کامت Komet

آبپاش KOMET مدل ۱۶۲

آبپاش کامت - آبپاش کامت 163 - آبپاش کامت 162 - آبپاش کامت تمام دور - آبپاش کامت تنظیمی - قیمت آبپاش - KOMET
شعاع پاشش: ۱۹ تا ۳۴ متر
دبی: ۴٫۹ تا ۲۵٫۸ متر مکعب بر ساعت
فشار کاری: ۲-۶ بار
سایز: ۲/۱-۱ اینچ
تمام دور

 

آبپاش KOMET مدل ۱۶۳

آبپاش - آبپاش کامت - کامت 162 - کامت 163 - آبپاش تنظیمی

شعاع پاشش: ۱۹٫۵ تا ۳۴٫۵ متر

دبی: ۴٫۹ تا ۲۵٫۸۲ متر مکعب بر ساعت

فشار کاری: ۲-۶ بار

سایز: ۲/۱-۱ اینچ

تنظیمی

 

 

 

تماس سریع