آبپاش ویرسا Vyrsa

برای مشاوره و اطلاع از قیمت انواع آب پاش های ویرسا اسپانیا با کارشناسان ما تماس بگیرید: ۳۶۶۱۹۶۵۷-۰۲۱  ,  ۳۹۳۹۲۳۰-۰۹۱۲

انواع آبپاش ویرسا VYRSA:

آبپاش ویرسا VYR-35 ( ویر ۳۵ )

سایز : “۳/۴ تمام دور
شعاع پرتاب : ۱۸٫۴ – ۱۳٫۱۰ متر

فشار : ۴٫۲۱ – ۱٫۷۵ بار
دبی : ۲۴۱۰ – ۶۶۰ لیتر در ساعت

 شعاع پاشش آبپاش ویرسا مدل VYR 35 برنجی ۱۳ الی ۱۸ متر می باشد.

آبپاش ویرسا مدل ویر 35 VYR-35 VYRSA

آبپاش ویرسا VYR-80 ( ویر ۸۰ )

سایز : “۱/۲ تنظیمی
شعاع پاشش آبپاش ویرسا مدل VYR 80 برنجی بین ۱۰ الی ۱۳ متر می باشد.

دبی خروجی از نازل های آن بین ۴۵۰ تا ۱۱۸۰ لیتر بر ساعت می باشد.

آبپاش ویرسا مدل ویر 80 VYR-80 VYRSA

آبپاش ویرسا VYR-50 ( ویر ۵۰ )

سایز : “۱/۲ تمام دور و تنظیمی
شعاع پاشش آبپاش ویرسا مدل VYR 50 برنجی بین ۹ الی ۱۳ متر می باشد.

دبی خروجی از نازل های آن بین ۲۴۰ تا ۱۴۴۰ لیتر بر ساعت می باشد.

آبپاش ویرسا مدل ویر 50 VYR-50 VYRSA

آبپاش ویرسا VYR-60 ( ویر ۶۰ )

سایز : “۳/۴ تنظیمی
شعاع پاشش آبپاش ویرسا مدل VYR 60 برنجی بین ۱۳ الی ۱۸ متر می باشد.

دبی خروجی از نازل های آن بین ۹۲۰ تا ۳۲۷۰ لیتر بر ساعت می باشد.

آبپاش ویرسا مدل ویر 60 VYR-60 VYRSA

آبپاش ویرسا VYR-150 ( ویر ۱۵۰ )

سایز : ” ۱/۴-۱ تنظیمی

فشار : ۴ تا ۷ بار
شعاع پاشش آبپاش ویرسا مدل  VYR 150برنجی بین ۲۳ الی ۳۷ متر می باشد.

دبی خروجی از نازل های آن بین ۲۸۰۰۰ تا ۶۲۰۰ لیتر بر ساعت می باشد.

آبپاش ویرسا مدل ویر 150 VYR-150 VYRSA

آبپاش ویرسا VYR-155 ( ویر ۱۵۵ )

سایز : “۱/۴-۱ تمام دور
شعاع پاشش آبپاش ویرسا مدل VYR 155 برنجی بین ۲۵ الی ۳۴ متر می باشد.

دبی خروجی از نازل های آن بین ۸۵۰۰ تا ۲۲۳۰۰ لیتر بر ساعت می باشد.

آبپاش ویرسا مدل ویر 155 VYR-155 VYRSA

آبپاش ویرسا VYR-66 ( ویر ۶۶ )

آبپاش ویر ۶۶

جنس پلاستیکی
سایز : “۳/۴   تنظیمی

آبپاش ویرسا مدل ویر 66 VYR-66 VYRSA

آبپاش ویرسا VYR-36 ( ویر ۳۶ )

آبپاش ویر ۳۶

جنس پلاستیکی

سایز : “۳/۴ تمام دور

آبپاش ویرسا مدل ویر 36 VYR-36 VYRSA

 

برای مشاوره و اطلاع از قیمت انواع آب پاش های ویرسا اسپانیا با کارشناسان ما تماس بگیرید: ۳۶۶۱۹۶۵۷-۰۲۱  ,  ۳۹۳۹۲۳۰-۰۹۱۲

تماس سریع